09.02.2017

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 13 lutego 2017 r. o godz. 16.00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 17.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 13 lutego 2017 r. o godz. 16.00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 17.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.