11.05.2017

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 15 maja 2017 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja dotycząca przebiegu akcji zimowej na terenie miasta.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Oświęcim za 2016 r.
3. Informacja o realizacji programu „Bezpieczny Oświęcim”.
4. Przyjęcie stanowiska w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Oświęcim za 2016 rok.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 15 maja 2017 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja dotycząca przebiegu akcji zimowej na terenie miasta.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Oświęcim za 2016 r.
3. Informacja o realizacji programu „Bezpieczny Oświęcim”.
4. Przyjęcie stanowiska w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Oświęcim za 2016 rok.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.