09.06.2017

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 12 czerwca 2017 r. o godz. 15.30 w Schronie OC przy ul.Śniadeckiego 22 w Oświęcimiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Wizytacja w Schronie OC.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 12 czerwca 2017 r. o godz. 15.30 w Schronie OC przy ul.Śniadeckiego 22 w Oświęcimiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Wizytacja w Schronie OC.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.