17.11.2017

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 20 listopada 2017 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza „Informacji dotyczącej przygotowania miasta do utrzymania dróg w okresie zimowym 2017/2018” oraz „Operatu zimowego utrzymania dróg w okresie zimowym 2017/2018”.
2. Analiza projektu Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2018 r.
3. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na 2018 r.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 20 listopada 2017 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza „Informacji dotyczącej przygotowania miasta do utrzymania dróg w okresie zimowym 2017/2018” oraz „Operatu zimowego utrzymania dróg w okresie zimowym 2017/2018”.
2. Analiza projektu Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2018 r.
3. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na 2018 r.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.