18.12.2017

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 21 grudnia 2017 r. o godz. 13.50 w Oświęcimskim Centrum Kultury przy ul. Śniadeckiego 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu uchwały Rady Miasta Oświęcim.

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 21 grudnia 2017 r. o godz. 13.50 w Oświęcimskim Centrum Kultury przy ul. Śniadeckiego 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu uchwały Rady Miasta Oświęcim.