03.01.2012

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego   Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 9 stycznia 2012 r. o godz. 15.30 w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Sprawozdanie z działalności komisji za 2011r.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego   Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 9 stycznia 2012 r. o godz. 15.30 w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Sprawozdanie z działalności komisji za 2011r.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.