21.11.2018

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 26 listopada 2018 r. o godz. 15.30 sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.

  2. Informacja dotycząca przygotowania miasta do utrzymania dróg w okresie zimowym 2018/2019″ oraz “Operat zimowego utrzymania dróg na terenie miasta Oświęcim w okresie zimowym 2018/2019”.

  3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.

  4. Ustalenie stałych terminów posiedzeń Komisji.

  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.