05.03.2019

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 11 marca 2019 r. o godz. 15.30 sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Omówienie kwestii dotyczącej zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców związanego ze stanem technicznym budynku zlokalizowanego u zbiegu ulic Dąbrowskiego i Placu Kościuszki w Oświęcimiu – c.d.

  3. Analiza ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu pod kątem uprawnień Rady Miasta do ingerencji w reklamy.

  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.