13.12.2012

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 17 grudnia 2012 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał.
2. Plan pracy komisji na I półrocze 2013r.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 17 grudnia 2012 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał.
2. Plan pracy komisji na I półrocze 2013r.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.