07.05.2019

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 13 maja 2019 r. o godz. 15.30 sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji.

  2. Informacja dotycząca przebiegu akcji zimowej na terenie miasta.

  3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Oświęcim za 2018 r.

  4. Informacja o realizacji programu „Bezpieczny Oświęcim”.

  5. Opracowanie stanowiska w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Oświęcim za 2018 rok.

  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Font Resize
Contrast