11.01.2013

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego   Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 14 stycznia 2013 r. o godz. 16.00 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza programu prewencyjnego „Bezpieczny Oświęcim”.
2. Sprawozdanie z działalności komisji za 2012r.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego   Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 14 stycznia 2013 r. o godz. 16.00 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza programu prewencyjnego „Bezpieczny Oświęcim”.
2. Sprawozdanie z działalności komisji za 2012r.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.