14.11.2019

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 18 listopada 2019 r. o godz. 15.30 sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Analiza projektu Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2020 r.

  3. Analiza wysokości stawek stawek czynszu za lokale użytkowe w oparciu o podział miasta Oświęcim na strefy zabudowy dla ustalania minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe określony uchwałą Nr IV/47/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r.

  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Font Resize
Contrast