18.03.2020

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 23 marca 2020 r. o godz. 15.30 sali Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Miasta Oświęcim do Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin pod nazwą ,,Forum Małopolski Zachodniej” .

  3. Analiza „Sprawozdania z realizacji ,,Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2019 r.”

  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Font Resize
Contrast