08.09.2020

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 14 września 2020 r. o godz. 15.30 sali Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
  2. Ochrona przeciwpowodziowa terenu miasta Oświęcim, ze szczególnym uwzględnieniem nasypu na Kamieńcu.
  3. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Oświęcim za 2019 rok.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.