07.01.2021

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 11 stycznia 2021 r. o godz. 15.30 sali Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
  2. Analiza uchwał w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Oświęcim miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Oświęcim.
  3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2020 r.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.