03.02.2021

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 8 lutego 2021 r. o godz. 15.30 w sali w Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji.
  2. Analiza miejsc parkingowych na terenie miasta pod względem bezpieczeństwa wraz ze stworzeniem listy obszarów miasta w których celowym byłoby wprowadzenie odholowywania pojazdów na koszt kierującego, jako konsekwencja parkowania niezgodnego z przepisami o ruchu drogowym.
  3. Analiza projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu ograniczonego ulicami: Wysokie Brzegi, Żwirki i Wigury i Chopina – druk nr 564/21
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.