18.03.2021

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 22 marca 2021 r. o godz. 15.30 w Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
  2. Zapoznanie Komisji z procedurami w zakresie informowania mieszkańców o zagrożeniach bezpieczeństwa, w nawiązaniu do sytuacji, która miała miejsce w Firmie Synthos SA w dniu 7 stycznia 2021 r.
  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.