06.05.2021

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 10 maja 2021 r. o godz. 15.30 w Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
  2. Analiza sprawozdania z realizacji programu “Bezpieczny Oświęcim” za rok 2020.
  3. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Oświęcim za rok 2020 – opracowanie stanowiska.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.