11.06.2021

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 14 czerwca 2021 r. o godz. 15.45 sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Analiza Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Oświęcim za 2020 r. – druk nr 607/21.

  3. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.

  4. Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2021 r.

  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.