06.10.2021

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 11 października 2021 r. o godz. 15.30 Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Oświęcimiu, ul. Ostatni Etap 6.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Działalność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Oświęcimiu.

  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.