27.02.2013

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego   Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 11 marca 2013 r. o godz. 15.30 w sali ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 /parter/.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Omówienie spraw w zakresie bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Oświęcim.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

  1.  

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego   Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 11 marca 2013 r. o godz. 15.30 w sali ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 /parter/.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Omówienie spraw w zakresie bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Oświęcim.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

  1.