09.03.2022

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim.

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 14 marca 2022 r. o godz. 15.30 w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu przy ul. Leszczyńskiej  7.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Funkcjonowanie Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Oświęcimiu.

  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.