04.05.2022

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 9 maja 2022 r. o godz. 15.30 sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Analiza Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Oświęcim za 2021 r. w zakreie działania Komisji.

  3. Analiza sprawozdania z realizacji programu “Bezpieczny Oświęcim” za rok 2021.

  4. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Oświęcim za rok 2021– opracowanie stanowiska.

  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.