03.01.2023

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 9 stycznia 2023 r. o godz. 15.30 siedzibie Składowiska Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. w Oświęcimiu przy ul. Nadwiślańskiej 36.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Działalność Składowiska Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu.

  3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2022 r.

  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.