24.05.2023

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 29 maja 2023 r. o godz. 15.30 sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.

  3. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Oświęcim za rok 2022– opracowanie stanowiska.

  4. Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2023 r.

  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.