08.05.2013

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 13 maja 2013 r. o godz. 15.30 w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
3. Informacja o przebiegu akcji zimowej.

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 13 maja 2013 r. o godz. 15.30 w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
3. Informacja o przebiegu akcji zimowej.