06.09.2023

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 11 września 2023 r. o godz. 15.30 Komendzie Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu przy ul. Zatorskiej 2.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Działalność Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu.

  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.