20.09.2023

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 25 września 2023 r. o godz. 15.30 sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Informacja o przebiegu akcji zimowej na terenie miasta Oświęcim w sezonie zimowym 2022/2023 r.

  3. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.

  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.