06.09.2013

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego odbędzie się w dniu 11 września 2013 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Miasta Oświęcim ul. Jagiełły 25 w sali ślubów (parter).

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Omówienie spraw w zakresie bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Oświęcim za I półrocze 2013 r. oraz zmian zapisów w obowiązujących obecnie statutach Rad Osiedli.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego odbędzie się w dniu 11 września 2013 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Miasta Oświęcim ul. Jagiełły 25 w sali ślubów (parter).

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Omówienie spraw w zakresie bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Oświęcim za I półrocze 2013 r. oraz zmian zapisów w obowiązujących obecnie statutach Rad Osiedli.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.