14.11.2013

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego odbędzie się w dniu 18 listopada 2013r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu uchwały budżetowej miasta Oświęcim na 2014 r.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2014.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego odbędzie się w dniu 18 listopada 2013r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu uchwały budżetowej miasta Oświęcim na 2014 r.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2014.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.