08.01.2014

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego odbędzie się w dniu 13 stycznia 2014 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie koncepcji rozbudowy miejskiego systemu monitoringu.
2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2013 r.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego odbędzie się w dniu 13 stycznia 2014 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie koncepcji rozbudowy miejskiego systemu monitoringu.
2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2013 r.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.