09.04.2014

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświecim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświecim odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2014 r. o godz. 15.30 w Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza stanu bezpieczeństwa w mieście Oświęcim za 2013 r.
2. Przygotowanie miasta i służb do sytuacji kryzysowych, które mogą zaistnieć na terenie Oświęcimia (np. katastrofa chemiczna, budowlana i inne zagrożenia).
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
4. Analiza projektu uchwały Rady Miasta Oświęcim.

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświecim odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2014 r. o godz. 15.30 w Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza stanu bezpieczeństwa w mieście Oświęcim za 2013 r.
2. Przygotowanie miasta i służb do sytuacji kryzysowych, które mogą zaistnieć na terenie Oświęcimia (np. katastrofa chemiczna, budowlana i inne zagrożenia).
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
4. Analiza projektu uchwały Rady Miasta Oświęcim.