03.06.2014

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświecim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświecim odbędzie się w dniu 9 czerwca 2014 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych za 2013 rok Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu, Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji).
2. Analiza realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim za 2013r.
3. Przyjęcie stanowiska w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Oświęcim za 2013r.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświecim odbędzie się w dniu 9 czerwca 2014 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych za 2013 rok Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu, Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji).
2. Analiza realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim za 2013r.
3. Przyjęcie stanowiska w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Oświęcim za 2013r.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.