25.06.2014

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświecim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświecim odbędzie się w dniu 2 lipca 2014 r. o godz. 8.00 w Straży Miejskiej w Oświęcimiu przy ul. Jagiełły 23.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Koncepcja rozbudowy miejskiego systemu monitoringu.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświecim odbędzie się w dniu 2 lipca 2014 r. o godz. 8.00 w Straży Miejskiej w Oświęcimiu przy ul. Jagiełły 23.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Koncepcja rozbudowy miejskiego systemu monitoringu.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.