04.09.2014

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświecim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświecim odbędzie się w dniu 8 września 2014 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2014 r.
2. Informacja nt. stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Oświęcim w I półroczu 2014 r.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświecim odbędzie się w dniu 8 września 2014 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2014 r.
2. Informacja nt. stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Oświęcim w I półroczu 2014 r.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.