31.10.2014

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświecim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświecim odbędzie się w dniu 5 listopada 2014 r. o godz. 16.00 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Podsumowanie prac Komisji w VI kadencji Rady Miasta.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświecim odbędzie się w dniu 5 listopada 2014 r. o godz. 16.00 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Podsumowanie prac Komisji w VI kadencji Rady Miasta.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.