12.12.2014

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświecim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświecim odbędzie się w dniu 15 grudnia 2014 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświecim.
2. Analiza projektu Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2015 r. oraz uchwał okołobudżetowych – c.d.
3. Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2015 r.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświecim odbędzie się w dniu 15 grudnia 2014 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświecim.
2. Analiza projektu Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2015 r. oraz uchwał okołobudżetowych – c.d.
3. Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2015 r.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.