05.03.2015

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 9 marca 2015 r. o godz. 15.30 w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działalność i funkcjonowanie Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 9 marca 2015 r. o godz. 15.30 w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działalność i funkcjonowanie Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.