05.06.2015

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 8 czerwca 2015 r. o godz. 15.30 w nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Oświęcim za 2014 r.
2. Ocena polityki społecznej w mieście opartej na realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Oświęcim na lata 2014 – 2020.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 8 czerwca 2015 r. o godz. 15.30 w nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Oświęcim za 2014 r.
2. Ocena polityki społecznej w mieście opartej na realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Oświęcim na lata 2014 – 2020.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.