19.06.2015

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 22 czerwca 2015 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Wyrażenie opinii do wniosku w sprawie nadania nazwy dla ulicy bocznej od ul. Więźniów Oświęcimia.
2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
3. Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2015 r.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 22 czerwca 2015 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Wyrażenie opinii do wniosku w sprawie nadania nazwy dla ulicy bocznej od ul. Więźniów Oświęcimia.
2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
3. Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2015 r.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.