25.06.2015

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 1 lipca 2015 r. o godz. 16.00 w Straży Miejskiej w Oświęcimiu przy ul. Jagiełły 23.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działalność Straży Miejskiej.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 1 lipca 2015 r. o godz. 16.00 w Straży Miejskiej w Oświęcimiu przy ul. Jagiełły 23.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działalność Straży Miejskiej.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.