07.01.2016

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 11 stycznia 2016 r. o godz. 15.00 w Izbie Wytrzeźwień w Jaworznie.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działalność Izby Wytrzeźwień w Jaworznie.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 11 stycznia 2016 r. o godz. 15.00 w Izbie Wytrzeźwień w Jaworznie.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działalność Izby Wytrzeźwień w Jaworznie.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.