04.02.2016

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 8 lutego 2016 r. o godz. 15.30 w sali ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Wyrażenie opinii dot. zmiany organizacji ruchu na ulicach Zawidzkiego, Matejki, Czecha, Czarnieckiego oraz Łukasiewicza w Oświęcimiu.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 8 lutego 2016 r. o godz. 15.30 w sali ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Wyrażenie opinii dot. zmiany organizacji ruchu na ulicach Zawidzkiego, Matejki, Czecha, Czarnieckiego oraz Łukasiewicza w Oświęcimiu.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.