16.05.2011

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 18 maja 2011 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Temat posiedzenia:
1.Analiza „Sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2010 r.”
2.Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w roku 2010.
3.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 18 maja 2011 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Temat posiedzenia:
1.Analiza „Sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2010 r.”
2.Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w roku 2010.
3.Sprawy bieżące i wolne wnioski.