05.05.2016

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 9 maja 2016 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja o realizacji programu „Bezpieczny Oświęcim”.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Oświęcim za 2015 r.
3. Informacja dotycząca przebiegu akcji zimowej na terenie miasta.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 9 maja 2016 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja o realizacji programu „Bezpieczny Oświęcim”.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Oświęcim za 2015 r.
3. Informacja dotycząca przebiegu akcji zimowej na terenie miasta.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.