28.06.2016

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 1 lipca 2016 r. o godz. 9.00 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu przy ul. Zatorskiej 2.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działalność Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 1 lipca 2016 r. o godz. 9.00 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu przy ul. Zatorskiej 2.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działalność Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.