08.05.2012

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego   Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 14 maja 2012 r. o godz. 15.30 w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Stan bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Oświęcim.
2.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Oświęcim za 2011r. – ciąg dalszy.
3.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego   Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 14 maja 2012 r. o godz. 15.30 w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Stan bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Oświęcim.
2.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Oświęcim za 2011r. – ciąg dalszy.
3.Sprawy bieżące i wolne wnioski.