27.01.2017

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 30 stycznia 2017 r. o godz. 15:30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Kontrola wydatków ponoszonych na działalność społeczno-kulturalną Rad Osiedli: Północ i Południe – przyjęcie stanowiska.
2. Przeprowadzenie postępowania skargowego.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 30 stycznia 2017 r. o godz. 15:30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Kontrola wydatków ponoszonych na działalność społeczno-kulturalną Rad Osiedli: Północ i Południe – przyjęcie stanowiska.
2. Przeprowadzenie postępowania skargowego.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.