20.03.2017

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 20 marca 2017 r. o godz. 15:30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Kontrola poprawności procedury przetargowej wybranych zamówień publicznych:
– Przebudowa ul. Skłodowskiej- Curie i Partyzantów (2015 r.)
– Opracowanie dokumentacji projektowej w systemie Park & Ride (2016 r.)- ciąg dalszy.
2. Przeprowadzenie postępowania skargowego – ciąg dalszy.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 20 marca 2017 r. o godz. 15:30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Kontrola poprawności procedury przetargowej wybranych zamówień publicznych:
– Przebudowa ul. Skłodowskiej- Curie i Partyzantów (2015 r.)
– Opracowanie dokumentacji projektowej w systemie Park & Ride (2016 r.)- ciąg dalszy.
2. Przeprowadzenie postępowania skargowego – ciąg dalszy.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.