28.05.2021

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 7 czerwca 2021 r. o godz. 15:40 sali Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
  2. Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2021 r.
  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.